Inglese

My beloved, I wish I should never leave you. I would like to see your days shine and life smiling at you. I would like to rejoice in your successes and console you in your defeats. I would like to see you grow up as healthy, strong and beautiful as you already are. Idir, my brave child, take care of your sister as the most precious of treasures. Your father would be so proud of you, of the man you're becoming: please, never forget him. Let him live in your memories. Tell of him to Laelynn, who has never felt the warmth of his hugs. He would have loved you both, I'm sure. I leave you with the knowledge that I have done my duty to secure a future, and with the hope for a future that will reserve not glory, not fame, not power, but everything you need. Be kind to each other, be generous and open to other people's weaknesses, and do not let yourself be frightened by yours. You deserve love, you deserve beauty and a full life, in the light. I wish you all the best, my loves. Be brave. Syria

Gaelico scozzese

A ghràidh, Tha mi a ’guidhe nach bu chòir dhomh a bhith gad fhàgail gu bràth. Bu mhath leam na làithean agad fhaicinn a ’deàrrsadh agus do bheatha a’ gàireachdainn ort. Bu mhath leam a bhith a ’dèanamh gàirdeachas anns na soirbheasan agad agus a’ toirt buaidh ort anns na buillean agad. Bu mhath leam d ’fhaicinn a’ fàs suas cho fallain, làidir agus brèagha ’s a tha thu mu thràth. Idir, mo phàiste gaisgeil, thoir aire do do phiuthar mar an ionmhas as luachmhoire. Bhiodh d ’athair cho moiteil asad, às an fhear a tha thu a’ fàs: feuch, na dìochuimhnich e gu bràth. Leig leis fuireach nad chuimhne. Innsidh e dha Laelynn, nach do mhothaich blàths a chochall a-riamh. Bhiodh e air a bhith measail ort le chèile, tha mi cinnteach. Bidh mi gad fhàgail leis an eòlas gun do rinn mi mo dhleastanas airson àm ri teachd a dhèanamh tèarainte, agus le dòchas airson àm ri teachd a ghlèidheas chan e glòir, chan e cliù, chan e cumhachd, ach a h-uile dad a dh ’fheumas tu. Bi coibhneil ri chèile, bi fialaidh agus fosgailte do laigsean dhaoine eile, agus na leig leat eagal a bhith ort. Tha thu airidh air gràdh, tha thu airidh air bòidhchead agus beatha làn, san t-solas. Tha mi a ’guidhe gach soirbheachas dhut, a ghràidh. Bi treun. Sioria

ingleseitaliano.com | Usando il traduttore di testo Inglese-Gaelico scozzese?

Assicurati di rispettare le regole della scrittura e la lingua dei testi che tradurrai. Una delle cose importanti che gli utenti dovrebbero tenere a mente quando si utilizza il sistema di dizionario ingleseitaliano.com è che le parole e i testi utilizzati durante la traduzione sono memorizzati nel database e condivisi con altri utenti nel contenuto del sito web. Per questo motivo, ti chiediamo di prestare attenzione a questo argomento nel processo di traduzione. Se non vuoi che le tue traduzioni siano pubblicate nei contenuti del sito web, ti preghiamo di contattare →"Contatto" via email. Non appena i testi pertinenti saranno rimossi dal contenuto del sito web.


Norme sulla privacy

I fornitori di terze parti, tra cui Google, utilizzano cookie per pubblicare annunci in base alle precedenti visite di un utente al tuo o ad altri siti web. L'utilizzo dei cookie per la pubblicità consente a Google e ai suoi partner di pubblicare annunci per i tuoi utenti in base alla loro visita ai tuoi siti e/o ad altri siti Internet. Gli utenti possono scegliere di disattivare la pubblicità personalizzata, visitando la pagina Impostazioni annunci. In alternativa, puoi offrire agli utenti la possibilità di disattivare l'uso di cookie da parte di fornitori di terze parti per la pubblicità personalizzata, visitando la pagina www.aboutads.info.